DEFINICIÓ

Educació Física Creativa apel·la a la importància dels processos innovadors, creatius i transformadors en el procés d’ensenyament-aprenentatge de les capacitats físiques i motrius.

Aquesta proposta es situa dins un marc global que treballa cap a una Educació Física més integral i de qualitat, on el focus de treball és la pròpia persona i el seu desenvolupament físic, emocional, psicològic i social.

Així doncs, en aquest projecte formatiu es treballa sobre aquest substrat de la creativitat a l’Educació Física apel·lant a la creació de situacions motrius lúdico-esportives així com aquelles inspirades en la dansa i les arts escèniques per generar noves conductes motrius més integradores.

QUÈ OFERIM ?

  • Cursos de formació continuada per a estudiants universitaris, docents i professionals de l’Educació Física.
  • Workshops intensius per a estudiants universitaris, docents i professionals de l’Educació Física.
  • Ponències i presentacions sobre innovació en Educació Física i pedagogies integratives. (Presencial/Online)
  • Assessorament per a centres educatius, centres de recursos pedagògics i docents de l’Educació Física i les Arts Escèniques. (Presencial/Online)
Tanca menú